Yangın Algılama Sistemleri

Bütün güvenlik sistemlerinin öneminin yanı sıra yangının bir binaya ve içerisindekilere verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılama sistemleri diğerlerine göre bir adım öne çıkmaktadır. Yangın algılama sistemleri endüstriyel tesisler, hastaneler, havalimanları ve yüksek katlı binalar gibi tahliyenin güç olduğu alanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için son derece önemli sistemlerdir. Atlas Yazılım’ın yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri ile ortamdaki yangını henüz başlangıç aşamasındayken algılayarak yangına erken müdahale edilmesini ve binanın erken boşaltılmasını sağlayarak oluşabilecek muhtemel kayıpların önlenmesi sağlanabilir.

Yangın algılama ve alarm sistemleri;

• Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit eder.
• Binada yaşayanları bu durumdan haberdar eder.
• Gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan bu sistemler ile hem can hem de mal güvenliği sağlanır.