KVKK UYUMLULUK ÇÖZÜMLERİ

10 Yılı Aşkın Deneyimimiz ile KVKK Çözümleri ve Danışmanlık Hizmeti Sunuyoruz.

Tek noktadan merkezi yönetim sağlayan firmamız KVKK çözümlerimiz ile firmanıza tam koruma sağlıyoruz.

Atlas Çözüm Platformu Ne Yapar?


• KVKK alanında tecrübeli bilgi işlem uzmanlarımız ve avukatlarımızla sürecin her alanında doğru desteği alabilirsiniz..

• KVKK çözümlerimiz ve uzman danışman kadromuz ile verilerinizin güvenliğini sağlıyoruz.

• Atlas Yazılım’ın en deneyimli uzman kadrosuyla KVKK çözüm platformumuz ile Firmanızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK hayatımıza girmiştir. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede kişisel verilerin işlenmesinden tutun da özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

KVKK anlamında “kişisel veri” nedir?

•Gerçek kişilere ait her türlü veri kişisel verilerdir
•Tüzel kişiler hakkında veri toplanması şartları varsa ancak farklı kapsamlarda koruna bilir.

Kişisel Veriler Nelerdir?

•Müşterilerden alınan veriler
•Personel/Aday Personele ilişkin toplanan veriler
•Ziyaretçilerden alınan veriler
•Tedarikçi ve Çalışılan üçüncü parti firmaların ve çalışanlarının verileri

Firmaların Sorumlulukları Nelerdir?

•Sicil’e kayıt yaptırmak
•Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini ve işlenmesini engellemek
•Yeterli İdari ve Güvenlik Tedbirlerini alarak Kişisel Verileri Korumak
•Kendi adına başka bir üçüncü kişiler tarafından kişisel veriler işleniyorsa 2. Madde hükümleri konusunda müştereken sorumludur.
•Kanun’da belirtilen denetimleri yapmak veya yaptırmak
•Kanuna aykırı bir durum olduğunda Kurul’a bildirmek
•Kişisel Verileri İşleme Amacı dışında kullanılmasını önlemek
•Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek
Faaliyet gösteren firmaların KVKK tarafından belirlenen uyum kuralarını 31.12.2019’a kadar tamamlamayan iş verenler cezalardan sorumlu tutulacaktır. Veri sorumlusu şirketler uyum ihlallerinin kurum tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket yetkililerin aleyhine, ihlal başına 1.000.000 TL (Bir Milyon)’ye kadar para cezası yükümlülüğüyle beraber, ihlalin niteliğine göre de 4 yıl’a kadar hapis cezası ile sonuçlanmaktadır.

Veri Güvenliği

Veriyi Hangi Ortamda Olursa Olsun Korumak Zorundayız!

Hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlar, bir hizmetin veya ürünün piyasaya sürülebilmesi için uzun bir süredir kişisel veri niteliğindeki bilgileri toplamakta, satmakta veya paylaşmaktaydılar. Ancak kişilerin temel hak ve özgürlükleri kapsamında veri işleme süresince verinin korunması öncelikli olmalıdır.

Kurumların vermiş oldukları hizmetlerin sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde halka arz edilmesi, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

Bu veriler toplanırken de kişisel verilerin sınırsız ve gelişigüzel olması sebepleri, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, ifşasının, amaç dışında ya da kötüye kullanımı sonucunda kişisel hakların ihlal edilmesinin de önüne geçilmesi kişisel hak ve özgürlüklerimiz noktasında zorunlu olmalıdır.

KVKK Uyumluluk Çözümleri

Verbis Kayıt

• Verbis Kayıt Başvuru İşlemleri
• Veri Sorumlusu Kayıt İşlemleri
• İrtibat Kişisi Kayıt İşlemleri
• Verbis Veri Kaydı
• Bildirim Kaydı Oluşturma
• KVKK’ya Gönderim İşlemi

Müşteri Veri İşlemleri

• Bilet Satış
• Bilet Rezervasyon
• Sadakat Programları
• Özel Nitelikli Müşterilerin Belirlenmesi ve İşlenmesi
• Müşteri Banka Bilgileri
• Online Bilet Satış Kanalları
• Çağrı Merkezi Bilet Satış Kanalı
• Aydınlatma Yükümlülüğünün Hazırlama

Envanter Oluşturma

• Departmanlara Uygun Envanter Hazırlanması
• Veri Politikası Oluşturması
• Saklama, İmha ve Anonim Hale Getirme

İnsan Kaynakları Adımları

• Personel Sözleşme İşlemleri
• Özel Nitelikli Personellerin Sözleşme İşlemleri
• Özel Veri İzinleri

Acente Veri İşlemleri

• Fiziki Temel Kurallar
• Personellere Yaptırım Bilgilendirilmesi Sağlanıp Hukuki Tedbir alınması

İş Ortaklıkları Veri İşlemleri

• Bireysel Otobüsçü Sözleşmeleri
• Tedarikçi Sözleşmeleri
• Üçüncü Parti Firma Sözleşmeleri

Teknik Tedbirler

• Ağ Güvenliği
• Bulut Güvenliği
• Veri Güvenliği
• Erişin Loglarının Tutulması
• Anti Virüs Kullanımı
• Sızma Testi

Yurtdışı Tedbirler

• Avrupa Birliği Ülkelerine Yapılan Seferlerin Kanuna Uyumunu Sağlamak
• Avrupa Birliği Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Acentelerin Kanuna Uyumunu Sağlamak

KVKK UYUMLULUK ÇÖZÜMLERİ Kataloğumuzu incelemek için tıklayınız.