E-ARŞİV Dökümanlarınızı hem hızlı, hem güvenli hem de kolaylıkla arşivleyin!

İşletmenize uygun olarak geliştirilen e-arşiv uygulaması ile tüm elektronik ve taranmış dökümanlarınızı kolaylıkla organize edebilirsiniz. Bu sistem ile kolay ve hızlı entegrasyonu sayesinde iş süreçlerinizi geliştirerek iş gücü, operasyon ve depolama, arşivleme konularında kolaylık sağlayarak, işletme verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

E-Arşiv Nedir?

E-arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca matbuğ olarak düzenlenen, muhafaza ve ibraz edilmesi zorunlu olan faturalarınızı, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içerisinde yer verilen şartlara tam uygunluk sağlayan, faturalarınızı elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan dijital bir uygulamadır.

E-ARŞİV Nasıl Kullanılır?

E-arşiv uygulamasından faydalanmak için mükelleflerin 397 sıralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen e-fatura uygulamasına kayıt olmaları zorunludur. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, e-arşiv uygulamasını 2 yöntemle kullanabilirler. Kendi bilgi işlem sistemi veya GİB tarafından onaylı ve izni alınmış entegratör sistemi kullanılmaktadır. Özel entegratör kullanımı bireysel başvurudan daha kolay olup, doğrudan entegratöre başvurarak GİB başvurusunu aradan kaldırmaktadır

E-Fatura E-Arşiv Farkları

E-Arşiv E-Fatura
Fatura elektronik veya matbuğ olarak alıcısına iletilebilir. Fatura elektronik ortam üzerinden alıcısına iletilir.
Format zorunluluğu yoktur. UBL-TR formatı zorunludur.
GİB’e her ay sonunda hazırlanan bir rapor ile bilgi iletilir. GİB Portal, Entegrasyon veya Entegratör yollarından biri kullanılarak ibraz edilir.
E-Ticaret yapan ciro hacmi yüksek seviyede olan vergi mükelleflerinin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tüm sektörler için zorunlu hale getirilmektedir.
E-Arşiv uygulamasına geçmek isteyen mükellefler e-fatura Mükellefi olmak zorundadır. İsteyen her kurum e-fatura uygulamasına geçebilir.